Oferta

– projektowanie opakowań
– projektowanie znaków graficznych (logo)
– projektowanie reklam prasowych
– projektowanie okładek książek
  i wydawnictw muzycznych
– fotografia kulinarna